• Water-full CC Cushion Perfect Finish Cushion

  • Mon, 06/01/2020 - 03:27
  • Lượt xem: 2927
  • Giá: 1.100.000 đ
  • Mô tả : hoàn hảo cho làn da dầu, mang lại lớp nền ráo mịn, chống trôi tối đa. | Đồng thời cấp ẩm và che phủ ưu việt.
  • Đặt hàng

hoàn hảo cho làn da dầu, mang lại lớp nền ráo mịn, chống trôi tối đa. | Đồng thời cấp ẩm và che phủ ưu việt.