• Secret Enhancing Emulsion

  • Sun, 05/01/2020 - 07:09
  • Lượt xem: 2887
  • Giá: 1.400.000 đ
  • Mô tả : Sữa dưỡng với thành phần tương tự như màng tế bào da, cho hiệu quả sáng bóng và duy trì độ ẩm lâu dài cho da.
  • Đặt hàng

Sữa dưỡng với thành phần tương tự như màng tế bào da, cho hiệu quả sáng bóng và duy trì độ ẩm lâu dài cho da.