• Second Skin Foundation

  • Sat, 04/01/2020 - 05:13
  • Lượt xem: 4579
  • Giá: 1.050.000 đ
  • Mô tả : Kem nền với khả năng phủ cao mà vẫn mỏng nhẹ, làm đều màu da và tạo sắc da khỏe mạnh, tươi sáng cả ngày.
  • Đặt hàng

Kem nền với khả năng phủ cao mà vẫn mỏng nhẹ, làm đều màu da và tạo sắc da khỏe mạnh, tươi sáng cả ngày.